THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG THÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, THCS, THPT

Khóa ngắn hạn

Trước đây, những người có bằng cử nhân không chính quy ngành sư phạm, có nguyện vọng để trở thành giáo viên tiểu học thì cần học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm TCCN (chương trình này thay thế nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và nghiệp vụ sư phạm bậc 2 trước kia). Thì nay đã có chương trình Nghiệp vụ sư phạm sư phạm giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông cụ thể để đáp ứng nhu cầu cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho cho người có bằng phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thông tin tuyển sinh các khóa bồi dưỡng này như sau:
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông;

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo:
1. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học: Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học dạy môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ. Chương trình bồi dưỡng: 35 tín chỉ.
2. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông: Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.
Chương trình bồi dưỡng: 34 tín chỉ.
*Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tiếp, Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.
*Kinh phí bồi dưỡng: 180.000đ/1 tín chỉ/1 học viên.
*Thời gian học: Các ngày trong tuần hoặc ngày thứ 7 và chủ nhật và thời gian hè (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không mở lớp nếu số lượng đăng kí dưới 30 học viên/1 lớp).

Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Thường Xuyên Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh

Đ/c : Số 14 Đường 85, Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Hotline: 089 646 6969

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *