Danh mục: Sau Đại Học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP THẠC SỸ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP THẠC SỸ CỦA TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP 🔸Th.s Quản Tri Kinh Doanh 🔸Th.s Quản Lý Kinh Tế 🔸Th.s Quản Lý Công 🔸Th.s Quản Tri Kinh Doanh 🔸Th.s Kế Toán 🔸Th.s Tài chính ngân hàng 🔸Th.s Kỹ Thuật Phần Mềm 🔸Th.s Công NGhệ Thông Tin 🔸Th.s Hệ Thống Thông Tin […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP THẠC SỸ CỦA TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP THẠC SỸ CỦA TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP 🔸Th.s Quản Lý giáo dục + GDH ( Tiểu học) + Ngôn ngữ VN + Lịch sử VN + LLPPDH Môn Tiếng Anh + KH Môi trường + QL Kinh tế 🔸Th.s LLPPDH Bộ môn Toán+ Hóa lý thuyết và Hóa Lý […]

Tuyển sinh lớp thạc sĩ năm 2021 Chuyên ngành Quản lý kinh tế và luật kinh tế.

Tuyển sinh lớp thạc sĩ năm 2021 Chuyên ngành Quản lý kinh tế và luật kinh tế.Đối tượng tuyển sinh : có bằng đại học đúng ngành, ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi.