Lưu trữ thẻ: khóa học ngắn hạn hiệu trưởng mầm non

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIỆP VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NĂM 2023

khóa học hiệu trưởng mầm non năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIỆP VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NĂM 2022 MỤC ĐÍCH: Tuyển sinh hiệu trưởng mầm non năm 2023 nhằm đáp ứng theo nhu cầu xã hội về đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường mầm non công lập, tư thục, mầm non chất lượng cao […]